Skip to content

Certyfikowany kurs ICC

To propozycja dla osób zainteresowanych metodologią i certyfikacją International Coaching Community.

Tematyczna zawartość szkolenia

International Coaching Certifications:

 • Definicja i typy coachingu.
 • Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z coachingu.
 • Narzędzia używane w coachingu.
 • Zasady sesji inicjującej i sposoby zawierania kontraktu na coaching.
 • Standardy etyczne ICC.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Aktywne słuchanie, feedback, klaryfikowanie wartości, praca z celami, używanie metafory.
 • Spojrzenie systemowe, czyli: kiedy, gdzie i w jaki sposób działać, by uzyskać pożądany wynik w najkrótszym możliwym czasie i przy minimalnym wysiłku- zasada dźwigni.
 • Rodzaje pytań używanych w coachingu – m.in. „mocne”, eksplorujące, wglądowe, skalujące.
 • Cztery poziomy słuchania.
 • Zasady konstruowania zadań coachingowych.
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Specyficzne umiejętności coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing.
 • Sposoby zmiany stanu klienta.
 • Wyczerpanie energii osobistej.
 • Posługiwanie się dialogiem wewnętrznym.
 • Wzorce językowe.
 • Intuicja.
 • Archetypy.
 • Zasady „logistyczne” coachingu. Zawieranie kontraktu, proces coachingowy w czasie, różne sposoby prowadzenia coachingu, itp.
 • Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coachingu.

Informacje organizacyjne

Tryb zajęć:

Całość szkolenia to 14 dni warsztatowych + 1 dzień certyfikacyjny

Zajęcia odbywają się wg następującego trybu:

 • 09.00 – 13.00 Zajęcia warsztatowe z przerwą w trakcie
 • 13.00 – 13.45 Obiad
 • 13.45 – 14.45 Przerwa na relaks
 • 14.45 – 17.00 Zajęcia warsztatowe z przerwą w trakcie
 • 17.00 – 17.15 Przerwa
 • 17.15 – 18.45 Treningowe sesje wieczorne (wzbogacone superwizjami)

Trenerzy prowadzący:

Lokalizacja:

InnerMastering Institute
ul. Krawiecka 28
04-627 Warszawa

Inwestycja:

18 300 PLN + 23%VAT (brutto 22 509 PLN)
(Płatność możliwa jednorazowo lub w ratach)

Cena zawiera:

 • Obecność dwóch trenerów
 • Superwizje sesji coachingowych
 • Certyfikację z narzędzia Advisio Competence Navigator (koszt certyfikacji poza kursem ICC to 4 400 PLN netto)
 • Wydanie Specjalne publikacji InnerMastering INSTITUTE we współpracy z INFOR PL dotyczące tematu “Wartości”
 • Badanie MindSonar
 • Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne
 • Dodatkowe narzędzia coachingowe (w tym InnerMastering Cards)
 • Lunch oraz przerwy kawowe