Skip to content

Certyfikowany kurs Business Coaching ICC

Jest to zaawansowane szkolenie, otwarte przede wszystkim dla certyfikowanych coachów ICC, a także dla osób, które ukończyły pierwszy poziom kształcenia w innych szkołach lub w ramach studiów podyplomowych i chcą kontynuować naukę na kolejnych poziomach.

Niniejsze szkolenie służy osiągnięciu kolejnego poziomu umiejętności i specjalizacji BUSINESS COACH w podejściu ICC.

Program:

Kurs Business Coaching ICC podzielony jest na trzy etapy (łącznie 154 godziny nauki).

 1. rozmowa wstępna,
 2. planowanie celów na kurs,
 3. przygotowanie recenzji dwóch pozycji książkowych z zaproponowanej listy lektur coachingowych,
 4. wypełnienie ankiet przedkursowych

Po dokonaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, przyszły uczestnik otrzyma niezbędne materiały wstępne.

Tematyka szkolenia

 • myślenie systemowe w biznesie
 • przejście z zarządzania przez oczekiwania do zarządzania w drodze porozumienia
 • poufność i etyka w coachingu biznesowym
 • cztery kwadranty biznesu i jak wykorzystać je w coachingu
 • koło coachingu biznesowego
 • znalezienie punktów przyłożenia dźwigni
 • wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania
 • budowanie zaangażowania zespołu w realizowane cele
 • zaawansowane umiejętności w zakresie tworzenia pytań
 • pięć głównych problemów coachingu biznesowego i jak je przezwyciężyć
 • znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i wykorzystywać
 • perspektywy jako narzędzie analityczne
 • narzędzia do planowania działań
 • pomiar wyników coachingu
 • kultura organizacyjna a miejsce managera w organizacji
 • budowanie skutecznych zespołów wg modelu Clutterbacka
 • certyfikacja Synergia™ Advisio

Wszyscy uczestnicy otrzymają świadectwo udziału w szkoleniu. Uczestnicy, którzy chcą być certyfikowani jako coachowie biznesu ICC będą zobowiązani do wykonania określonych projektów po zakończeniu szkolenia.

Synergia™

Narzędzie rozwoju organizacyjnego, które bada:

 • Zaangażowanie ludzi w cele
 • Prognozuje szanse realizacji celów
 • Moderuje dialog strategiczny

Po zakończeniu szkolenia będziesz miał do wykonania szereg zadań:

 • test pisemny
 • projekt badawczy
 • projekt coachingu własnego
 • wypełnienie ankiety na temat szkolenia
 • 30 godzin praktyki umiejętności coachingowych (z co najmniej trzema klientami)

Korzyści płynące z kursu:

 • uzyskanie większej znajomości i pewności siebie w korzystaniu z narzędzi coachingowych
 • większa wiarygodność na rynku jako coach biznesu
 • umiejętność pracy z managerami
 • rozwój umiejętności negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów
 • dwie międzynarodowe certyfikacje w jednym kursie

… To wszystko składa się na więcej i lepiej płatnej pracy …

Co czyni ten kurs wyjątkowym?

 • międzynarodowy certyfikat coachingu biznesowego
 • międzynarodowa certyfikacja Synergia™
 • uznana na świecie jakość ICC
 • konkretne narzędzia do pracy z biznesem
 • trenerzy cieszący się międzynarodowym uznaniem
 • obszerny podręcznik szkoleniowy

Uwaga: Ukończenie kursu samo w sobie nie gwarantuje uzyskania certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest za umiejętności coachingowe i pracę wykonaną w zakresie rozwoju własnego coachingu. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie nie ma rangi certyfikatu.

ICC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osób, które przejawiają postawę nieetyczną, zakłócają szkolenie, lub których zdolności umysłowe/zdrowie emocjonalne mogą mieć negatywny wpływ na proces uczenia się ich samych lub innych uczestników szkolenia.

Posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu wydanego przez ICC jest równoznaczne z tym, że certyfikowany stosuje się do zasad podstępowania i norm etycznych ICC. W przypadku, gdy zostanie udowodnione, iż coach postępuje z naruszeniem wspomnianych zasad i etyki, jego certyfikat zostaje automatycznie unieważniony.

Trenerzy prowadzący:

Lokalizacja:

InnerMastering Institute
ul. Krawiecka 28
04-627 Warszawa

Inwestycja:

13 800 PLN + 23%VAT (Brutto 16 974 PLN)
(Płatność możliwa jednorazowo lub w ratach)

Cena zawiera (m.in.):

 • Obecność dwóch trenerów
 • Certyfikację z narzędzia Synergia™ Advisio
 • Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne
 • Lunch oraz przerwy kawowe